6-9,8 hk

SOLAS aluminiumpropeller motsvarande originalpropeller, komplett med gumminav.