Propellernav RBX

  • Propellernav RBX

    Klicka på länken nedan för att se vilka nav som finns och till vilka motorer de passar.

    OBS! Vid montering, kom ihåg att ALLTID byta ut ALLA de delar som ersätts av innehåll i navsatsen. Efter första provtur kan det vara bra att efterdra propellermuttern.

    Följ monteringsanvisningarna som medföljer.