Demontering av växelhus

Att demontera växelhuset från överhus/rigg är oftast inget stort ingrepp och det behövs i de flesta fall inga specialverktyg. Konsultera er manual eller om ni känner er osäkra så kontakta er marinverkstad.

Notera/dokumentera hur ev lösa delar som växelförare och stigarrör för kylning sitter monterat (fotografera gärna, minnet är bra men kort). Kontrollera att alla muttrar/bultar är loss och separera över och underdel.

På utbordarmotorer är växelhuset en separat del, dvs ingen olja kommer läcka ut, på INU drev så är oljan gemensam för över och underhus, därför måste olja tömmas innan delning. Nedan finns en länk som kan användas som GUIDE för demontering, förfarandet skiljer sig åt beroende på motorfabrikat och årsmodell men principen är densamma.