Övrig/tillbehör

Propelleraxlar från 20mm till 60mm samt tumstorlek. Material SIS 2324. Levereras med 1:10 kona i propellerända, mutter, bricka och kil. Andra material kan offereras.

Propellermuttrar. Metrisk M16-M42 samt tum storlekar.

Kilar. 6-20mm samt trappkilar. Även kilar i tum storlek.

Vikbrickor. För säker låsning av propellermutter.

Zinkanoder. För propelleraxel och mutter.