Lossa propeller inombordare/utombordare

Ett exempel på hur man lossar propellern. Varierar beroende på motor och årsmodell men proceduren är i princip densamma. Viktigt är att man inte glömmer tryckbrickan framför propellern, det är den som förhindrar propellern från att skruva sig in i växelhuset. Fetta in propelleraxeln med saltvattenbeständigt fett innan propeller monteras. Dra inte åt så det smakar ”brottarbralla” i munnen utan det räcker med att propellern inte glappar axiellt och ett halvvarv till på muttern, lås med låsbleck eller saxpinne beroende på motor och modell.