Det viktiga propellervalet

Valet av propeller påverkar din båts egenskaper mer än du anar. Vi på Propellertrim kan ta fram en propeller som lockar fram de bästa egenskaperna hos din båt.

Originalpropellrar tas hem på beställning om de ej finns på lager. Vi har bra kontakt med motorfabrikanterna och det borgar för snabbast möjliga leverans och bästa pris.

De viktigaste parametrarna att ta hänsyn till i valet av propeller är:

Båtens vikt

Här är det viktigt att både räkna in båtens vikt plus den packning och det antal personer som i normalfallet åker med. I vissa fall kan man behöva addera så mycket som 1000 kg.

Maxvarvtal

När du drar full gas bör motorn orka med att arbeta sig upp till maxvarvtalet. Mindre propeller ger högre varvtal och större propeller ger lägre varvtal. Med rätt maxvarvtal blir även marschvarvtalet rätt.

Materialval

När det sedan handlar om materialval är det ofta en avvägning mellan pris och kvalitet. Generellt är det vanligaste propellermaterialet aluminium, mycket på grund av priset. Bronspropellrar i sin tur hör io regel hemma på deplacementsbåtar och halvplanande motorbåtar med rak propelleraxel. Rostfria stålpropellrar är det dyraste alternativet, men båten får fina gångegenskaper, vilket också avspeglar sig i en lägre bränsleförbrukning.

Diameter, stigning och antal blad

För att uppnå optimala gångegenskaper ska man vara noga med att välja en propeller med rätt diameter, stigning och antal blad. Propellerns diameter påverkar, som vi redan nämnt, motorns maxvarvtal. För stor propellerdiameter gör att man inte kan uppnå maxvarvtalet och för liten propellerdiameter gör att motorn varvar för mycket. Lagom är bäst.

Med stigning menas den vinkel som propellerbladen har. Det påverkar hur stor framdrivningen i vattnet är. En tung båt ska i allmänhet ha en propeller med lägre stigning och en lättare båt ska ha en högre stigning. Ju brantare bladen sitter, desto högre är stigningen.

Slutligen måste man även ta hänsyn till antalet blad. 99 procent av alla propellrar är idag 3- och 4-bladiga. En propeller med 4 blad accelererar vanligtvis lite bättre och den är något dyrare i inköp än en 3-bladig propeller. En 3-bladig propeller i sin tur är i allmänhet något snabbare och kan i vissa fall passa bättre än en 4-bladig variant.

Om du vill har hjälp med att hitta rätt propeller, hör av dig till oss så ska vi se till att hitta den lösning som blir bäst för dig och din båt.

Vi lämnar alltid in våra propellrar hos Propellertrim för reparation. Vi får alltid bästa service och propellrarna blir som nya.

Anders Larsson